Diko plast eshte kompani e themeluar ne vitin 1989 i cili per me shume se 25 vite ofron në treg produkte me kualitet te lartë dhe garancë shumëvjecare. Diko Plast eshte kompani ortakiere i cili vepron ne rajonin e Prizrenit ne perudhen e pasluftes ka filluar nje zhvillim dhe ne rajonet e tjera te Kosoves. Ne vitin 2012 kompania ka kaluar ne lokacion te ri qe te jete me afer klienteve te saj, ka ndertuar objektin ku ne te gjendet showroom-i dhe objekti industrial. Ekperieca jone shumevjecare na ben qe te jemi lider ne prodhimin dhe pajisjen me roletat nga PVC, alumini dhe celiku, sistemet me roleta qe mbëlidhen, dyert sekcionale, dyert industrial dhe mbrojteset nga insektet. Zgjedhja e pasur e ngjyrave dhe modeleve te ndyshme te produkteve tona, ju mundeson klienteve tane te realizojne vizonet e tyre, qofte per shtepi apo object afarist.

Kompania punon me përgjëgjësi sociale dhe morale, që çdo herë të jetë ndër të parët në punën të cilën e bën, të krijon të mira dhe t'iu ofroje keto te mira konsumatoreve. Nder tregjet e kompanise kryesisht eshte tregu Kosovar mirpo kompania synon që të krijonë markën të njohur ndërkombëtarisht dhe të ketë produktet e veta prezente në tregjet rajonale dhe disa tregjeve te BE-se duke u radhitur me më të mirët Qëllimi i kompanisë është ofrimi i shërbimeve cilësore që i përmbushin plotësisht kërkesat e konsumatorëve të Diko Plast dhe te jene sa me te kenaqur me sherbimin e kryer.

Diko Plast do të vendos objektiva të Cilësisë në bazë vjetore. Këto objektiva duhet të jenë të matshme dhe në përputhje me Politikën e Cilësisë, dhe të rishikohen më së paku një here në vit në mbledhjet e Rishikimit të Menaxhimit.

  • Diko Plast gjatë vitit 2015 do të ofrojë produkte me jo më shumë se 5% të papërputhshmërisë
  • Diko Plast gjatë vitit 2015 do të ketë 95% niveli e kënaqësisë të vlerësuar nga ana e partnerëve
  • Diko Plast do të ketë 97% nivelin e kënaqësisë të vlerësuar nga klientëve gjatë vitit 2015
  • Gjatë vitit 2015 të gjitha pozitat menaxheriale në Diko Plast do të plotësohen me profesionistë me diplomë Universiteti
  • Diko Plast do të ketë 99% të kënaqësisë së vlerësuar të klientëve për çdo vit duke filluar nga 2015 – 2020