Dyer industriale prodhohen nga sendviç panelat nga çeliku. Hapja e dyerve bëhet vertikalisht nga poshtë lart duke mundeëuar shrytëzimin maksimal të hyrjeve dhe daljeve. Këto dyer aplikohen në hyrjet dhe daljet e fabrikave dhe magacioneve të ndryshme. Për pjesë të objekteve që duhen të jenë transparente preferohen dyert me strukturë alumini dhe qelq akrilik.
Disa nga karakteristikat dhe përparsitë e dyerve sekcioanale janë:
*Mund të jenë me apo pa motor .Hapen në rrëshqitje anësore në shinat e tyre duke mundësuar shfrytezimin maksimal të hapësirës.
*Në vendet ku nevojitet qarkulllimi i personelit mund të aplikohet deri në panelin lëvizës.Poashtu mund të aplikohen dritare nga qelqi akrilik për të mundësuar ndriqimin.
*Për vendet ku nevojitet pamje estetike dhe dritë,dyert transparente sekcionale prodhohen me profile alumini, dhe qelq akrilik. Ky lloj është më i preferueshëm në industrinë automobilistike posaqërisht në pjesët ekspozuese. Ngjitëset termoplastike të cilat gjenden mes panellave mundësojnë mbrojtje nga era, shiu, pluhuri dhe mundësojne izolimin të përkryer.
Karakteristikat automatike dhe ato emergjente
Sistem motori trefazësh, sensor pneumatic, sigurie, fotoqeli sigurie, pajisje frenuese kabllovike, komande nga distanca.