Sistemet me roletna që mblidhen mund të përdoren në secilin vend ku është e nevojshme siguria dhe pamje estetike. Jane ideale për vendet vijuese:
*Hyrje të shtëpive dhe garazheve, të të gjitha llojeve e shtandeve dhe trafikave.
*Shitore të hapura dhe fabrika,magacina të ndryshme duke mundësuar përdorimin të lehtë dhe praktik me anë të motoreve industrial të bërë enkas per hapjet dhe mbylljet të shpeshta.
*Specifikacionet opcionale janë:
Komandë nga distancë çeles mbi apo ndër kapakun ,motot tubular,motor të thjesht tubular, motor industrial, opcion për hapje dhe mbyllje manual në rast të mungesës së rrymës, fotoqeli sigurie, furnizues i pandërprerë të energjisë.