Roletnat nga Alumini dhe PVC mbrojnë shtëpitë nga ndikimet klimatike siq jane: dielli, shiu, bora dhe njëkohësisht duke zgjatur jetën e dritareve. Me ndihmen e shkumesi poli uratoni i gjelbër mundësohet izolimi nga zëri dhe nxehtësia. Disa nga karakteristikat dhe përparsitë janë:
*Roletnat nga Alumini dhe PVC mund të jenë manual, me motor ose me komandë nga distanca.
*Mvarësisht nga nevoja ekzistojnë mundësi të posaqme siq janë: kutitë e jashtme(kutitë këndore, gjysëm rrumbullaktë dhe rrumbullaktë)
*Roletnat mundësojne pamje estetike me anë të ngjyrave, formave dhe dimensioneve të ndryshme.
*Mbrojnë dritaret nga dëmtimi dhe njëkohësisht shërbejnë si izolues të zërit dhe të nxehtësisë.
*Motorët nga prodhimi gjerman Becker posedojne çertifikatën për kualitet nga DIN, ISO9001, YUV dhe CE dhe vijnë me garanci 5 vjeqare.
*Opcionet dhe performancat shtesë janë: komandë nga distanca, kontrollë qëndror, senzor i shiut, erës dhe diellit, tajmer.